BASES DEL CONCURSO INFANTIL DEL CARTEL DE CARNAVAL 2018 (PDF)